Svatý Matěj a Matějská pouť

V pátek 24. února měl sice svátek Matyáš ale podle starého kalendáře se v tento den slavit svátek sv. Matěje, ten ho má podle dnešního kalendáře až 14. května.  Kdo to byl a co startuje pouť? To se dočtete v našem dnešním článku.

 

Svatý Matěj:

Podle legendy se Matěj narodil v Betlémě a byl současníkem Ježíše. Stal se jedním z jeho 72 učedníků a provázel ho celý jeho život. Po zradě ze strany Jidáše bylo nutné zvolit nového apoštola, který by ho nahradil. Na výběr bylo ze dvou učedníků – Josefa Barbáse nebo Matěje, rozhodnout měl los – Matěj vyhrál. Dodnes je vzýván jako svatý, který člověku vede ruku při volbě losem.  Po Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání se vydal do Afriky, aby zde hlásal evangelium a svědčil o Kristově vzkříšení. Tvrdí se, že prošel přes Palestinu, Malou Asii až do Nubie a Etiopie, kde byl kolem roku 63 kamenován a sťat (odtud tedy sekyra a kamení jako atribut).

V lidové tradici byl na mnoha místech spojen  příchodem předjaří.  Hospodáři sledovali počasí a podle pranostik odhadovali, jak dlouho ještě potrvají mrazy a jaká bude toho roku úroda. K svátku svatého Matěje se vázal také jeden z všeobecně rozšířených blahonosných rituálů. Před východem slunce vycházeli lidé do sadů a zahrad, kde třásli stromy, tloukli do nich klacky a vařečkami a hlasitým zaříkáním vzývali svatého Matěje, aby ráčil ochránit stromy před mrazem a zajistil bohatou úrodu ovoce.

Mimo jiné se řadil mezi patrony řezníků, stavařů, cukrářů, kovářů a krejčích.

 

Svatomatějská pouť

Svatomatějské poutě tehdy otevíraly novou poutní sezónu a byly také jednou z předzvěstí nadcházejícího jara. Ta vyhlášená – pražská – má za sebou velmi dlouhou historii. První písemná zmínka, která se nám o ní dochovala pochází z roku 1595. S tím, jak tato první jarní pouť v Praze, někdo tvrdí, že dokonce i v celé střední Evropě, nabývala na významu, přibývalo i jejích účastníků. Obliba rostla tak, že  za první republiky čítala její každoroční účast až čtvrt milionu lidí. Součástí poutě byl jarmark a původně pouť obsahovala v Praze 12 zastavení křížové cesty, jejíž cíl byl u kostela sv. Matěje. Místo poutě se kvůli zvyšujícímu se počtu návštěvníků několikrát změnila. Dnes už slouží výhradně zábavným účelům a s původní poutí má společný už jen název.

 

Zajímavost: Původní kostel, ke kterému pouť vedla nechal postavit roku 971 kníže Boleslav II. z vděčnosti, že na tomto místě vyvázl se zdravou kůží při napadení medvědem. Jedna pověst říká, že knížeti pomohl svatý Matěj, jiná, že medvěd byl ochočený a jeho majitel se jmenoval Matěj.

Pranostiky:

Z jara svatý Matěj milý otevírá zemské žíly.

Na Matěje koplina (= lze okopávat půdu), na Josefa travina (= lze pást dobytek).

Najde-li Matěj led, seká he hned; nenajde-li led, dělá ho hned.

Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je.

Svatý Matěj boří mosty, nebo staví.

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.

Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.

Na svatého Matěje, každá myší díra se zavěje.

Na svatého Matěje do závěje naleje.

Na svatého Matěje pije skřivan z koleje.

Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.

Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.

Jaký mráz bude večer v noci na svatého Matěje, takový bude za 40 dní pořád.

Matěje - k létu naděje.

 

Čekání na další článek si můžete zkrátit čtením dalších článků a receptů z naší rubriky
kde si můžete přečíst například: 

 

Jak uchovat letní úrodu: Díl 1. – Sušení

Svačina na výlet

Svátek zamilovaných - Valentýn

Láska prochází žaludkem...  

Únor – nejkratší měsíc v roce 

Na Hromnice o (den) hodinu více… 1. Díl

Na Hromnice o (den) hodinu více... 2. Díl 
Pro více článků navštivte naši rubriku Blog a recepty, kde najdete zajímavé články i chutné recepty. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz