Adventní období

Adventní období se řadí mezi tzv. pohyblivé svátky, počítají se však celkem snadno – 4 neděle před Štědrý dnem. V minulosti se jednalo o postní období, plné klidu a rozjímání. Dnes se řeší zejména co kdo stihne napéct, nakoupit a zařídit ještě před Vánocemi. V našem dnešním článku se zaměříme na adventní neděle a dočtete se něco i o adventním věnci nebo trhách.

Jak spočítat, kdy bude advent?

Jedná se o pohyblivý svátek, takže každý rok připadne na jinou dobu. Letošní termín adventu je od 27. listopadu do 24. prosince.

Kdy advent začíná, si jednoduše spočítáte sami – vždy čtyři neděle před Štědrým dnem, přesněji řečeno před 25.prosincem. Pokud Štědrý den připadá na neděli, pak je zároveň také poslední adventní nedělí. Naposledy tomu bylo v roce 2017 a příští roku tomu bude také tak.

Kdy jsou adventní neděle a jaké mají názvy?

První adventní neděle se nazývá železná a letos vyšla na 27. listopadu, druhá se jmenuje bronzová a je 4. prosince. Další dvě vychází na 11. prosince (stříbrná) a 18. prosince (zlatá). 

Zajímavé je, že jejich pojmenování je spíše výmyslem moderní doby, který je spojen se snahou obchodníků toho co nejvíce prodat. I proto jsou mnohé obchody právě na tyto neděle otevřené, i když jsou jinak běžně poslední den v týdnu zavřené.

Adventní zvyky a tradice

V minulosti se lidé celé čtyři týdny postili, nesměly se konat svatby a žádné velkolepé oslavy a hodování. Věřící si v tuto dobu připomínají dva příchody Ježíše Krista. První připomínkou je Poslední soud a druhou je narození Ježíše Krista.

Ať jste věřící nebo ne, význam adventu by měl mít vždy duchovní ráz. Někdo si v něm najde chvíle zpomalení a klidu, někdo ho stráví pečením a dalšími přípravami na nejkrásnější svátky v roce a někdo ho bude věnovat rodině. Ten, kdo věří v Boha, bude vzpomínat na nelehkou cestu Ježíše Krista.

Tradiční pojetí adventních nedělí je však vždy spojeno s adventním věncem se čtyřmi svíčkami, kdy právě každá z nich se zapaluje na jednu adventní neděli. Hlavně pro děti, ale i pro dospělé je pak tradice adventních kalendářů s okénky.

Adventní věnec

Původně měl v katolických zemích věnec čtyři svíčky, z nichž tři byly fialové/ modré a jedna růžová. Fialová barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Na první adventní neděli se zapaluje první fialová svíčka, tzv. svíce proroků, která je památkou na proroky, jež předpověděli narození Ježíše Krista. Pro obyčejné lidi je symbolem nadějí v lepší časy a ve splnění přání. Následující svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Druhá svíčka je také fialová a je nazývána tzv. betlémskou, přičemž reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Druhá svíčka také symbolizuje přání míru, a to jak v srdci, tak ve světě.

O třetí adventní neděli se zapaluje růžová svíčka tzv. pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Pro mnohé lidi je také symbolem přátelství a díků za všechny blízké.

Čtvrtá svíčka je opět fialová, je nazývána andělskou a představuje mír a pokoj. Pro většinu lidí je pak symbolem bezpodmínečné lásky. Na Štědrý večer se pak dává doprostřed věnce pátá bílá svíčka, která se nazývá Kristova a představuje život Ježíše Krista, který má přijít na svět.

Adventní trhy

Velké oblibě se těší adventní trhy, které se v době adventu konají ve většině větších měst. Původ mají ve středověku, a přišli zejména z Německa a Rakouska, odkud se rozšířily do celého světa. V průběhu času se trhy staly nedílnou součástí vánočních tradic. Pro většinu skutečné vánoční trhy zahajují Vánoce. Mezi první vánoční trhy patří Drážďanské trhy, které se konaly v roce 1434. Trhy ve městě Budyšín se konaly dokonce v roce 1384. Vídeňské trhy sahají až do roku 1294. Původně vánoční trhy sloužily k tomu, aby se lidé na začátku studeného období zásobili před zimním obdobím potravinami, teplým oblečením a dalšími potřebami nutnými pro přežití zimy.


Advent by měl být správně dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak, jak tomu bylo u našich předků, kteří se po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek. Proto zapomeňte na všechen hon za dárky a věcmi spojenými s konzumem a zkuste alespoň letošní Vánoce strávit trošku jinak. Největší štěstí je možnost trávit čas se svými blízkými.

 

Pranostiky na první část adventu:

Po svaté Baruši střež nosu i uší!

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.

Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.

Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.

Na svatou Barboru saně do dvoru.

Svatý Mikuláš splachuje břehy.

Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.

Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

O sv. Mikuláši snížek často práší.

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší


Čekání na Ježíška si můžete zkrátit u našich článků a receptu, které najdete v naši rubrice Blog a recepty.

Už jsme napsali:

Vánoční tradice: Mikulášská nadílka a Svatý Mikuláš

Vánoční pečení: Jablečný závin

Adventní kalendář   

Vánoční tradice: Barborky a sv. Barbora 

Podívejte se také  na naši vánoční nabídku, kde najde spoustu dobrot a nebo do nabídky vánočního pečení, kde najdete veškeré potřebné suroviny na pro ty pravé Vánoce! 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz