Byl pozdní večer, první máj...

Snad každý zná ze školy tuto báseň od Karla Hynka Máchy. Uteklo to jako voda a je tu květen. První máj, který následuje hned po Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května. Kdo byli Filip a Jakub? Proč se tomuto dni přezdívá Valpuržina noc? A proč se slaví první máj? To vše se dočtete v našem dnešním článku. 

Filip a Jakub

30.dubna u nás sice slaví svátek Blahoslav. Označení Filipojakubská noc pochází z doby, kdy se prvního května slavil právě svátek těchto dvou apoštolů. Dnes po této noci následuje svátek práce, podle liturgického kalendáře svátek sv. Josefa. Svátek svatého Filipa a Jakuba se přesunul až na 3. května. Oba apoštolové patřili k Ježíšovým nejbližším. 

Sv. Filip měl sice řecké jméno ale byl Hebrejec. Podle Janova Evangelia tlumočil Řekům Ježíšova slova. Stejně jako další apoštolové se vydal šířit evangelium do světa. Začal v Řecku a pokračoval do Malé Asie. Zaplatil za to životem, přibitý na kříži byl ukamenován. Nejčastěji je zobrazován jako starší vousatý muž s křížem.

Jakub Menší, Jakub Mladší nebo Jakub Alfeův podle svého otce Alfeuse. To vše jsou jeho přídomky. První dva získal kvůli rozlišení, protože mezi apoštoly byl ještě jeden Jakub. Tomu se přezdívá Větší nebo Starší. Uvádí se také, že byl příbuzný s Ježíšem. Po Ježíšově smrti zůstal v Jeruzalémě a jako biskup se staral o tamní věřící. Poté, co odmítl označit Ježíše za falešného Mesiáše byl označen za buřiče. Následně byl svržen z betlémských hradeb a ukamenován či dokonce ubit kyjem. Bývá zobrazován jako muž středního věku s knihou.


Valpuržina noc

Přesto, že jméno svádí k tomu abychom si představili nějakou čarodějnici opak je pravdou. Jedná se o světici. Konkrétně o svatou Walburgu. Žila v 8. století a narodila se v Anglii. Byla to neteř svatého Bonifáce. Spolu se svými bratry odešla do Německa, kde se stala abatyší jednoho kláštera v Bavorsku, kde také zemřela. Během svého života se velmi aktivně podílela na šíření křesťanství a pečovala o nemocné a chudé. Pro své léčitelské schopnosti byla uctívána již za doby svého působení. Po její smrti se začala uctívat 1. května a stala se ochránkyní před čarodějnicemi a jejich kouzly, protože tento den byl podle starogermánských mýtů spojen s jejich slety.  Zejména v době středověku skončilo na hranici mnoho nevinných žen.

 

Pálení čarodějnic a máje

Tradice se dodržuje dodnes, naštěstí jen v pozitivním slova smyslu. Dodnes se slaví v tuto noc pálení čarodějnic a zárověn stavění máje.

Tradice stavění máje sahá opravdu do daleké historie. Chlapci chodili den předtím do lesa, aby si porazili co nejvyšší strom, který postaví ve své vesnici. Nejčastěji smrček se zbavil spodních větví a přidal se na něj nahoru věnec, který se zdobil jako tradiční symbol jara květy, pentlemi nebo šátky. Celou noc museli májku bedlivě hlídat, aby ji někdo neukradl. Také se většinou připravovala mladá břízka, kterou si každý sám nazdobil a dal ji před dům svého děvčete. 

První máj se u nás slaví jako svátek zamilovaných, zásluhu na tom má i básník Karel Hynek Mácha. V tento den se v Praze chodí položit k jeho pomníku kytička. Měsíc květen je pod vlivem planety Venuše, Venuše bývala římskou bohyní lásky, proto je i květen jejím měsícem. Na první máj je zvykem, aby se zamilovaní políbili pod rozkvetlou třešní, aby dívka neuschla.

Pranostiky:

Na Filipa a Jakuba, koníček travičky si naškubá.
Sníh v máji - hodně trávy.

Studený máj - v stodole ráj.

Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno/víno.

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.

Filipa Jakuba mráz - to obilí plný klas.

Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěst.

Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.

Na Filipa Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.


Venku už se dělá krásné počasí. Jste vybaveni na grilovací sezónu? Ještě ne?
Navštivte naši kategorii grilovací sezóna, kde najdete stovky skvělých produktů skladem!

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz