Tři zmrzlí

Tři zmrzlí, známí také jako Pankrác, Servác a Bonifác, jsou významní světci a mučedníci křesťanské církve. Jejich příběh zahrnuje statečnost, oddanost a víru, které si vysloužily jejich místo v křesťanské tradici. Tito svatí zanechali nejen hrdinskou stopu ve své době, ale i trvalé dědictví víry. My je však máme spojené spíš s filmem Tři veteráni nebo s pranostikami. Kdo to tedy vlastně byli? A co říkají pranostiky?

Svatý Pankrác

Svatý Pankrác, známý také jako Pankrác Římský, se narodil kolem roku 290 v malém městě v dnešní Itálii. Byl jedním z nejvýznamnějších raně křesťanských mučedníků. Pankrác byl pohanského původu, ale přijal křesťanství ve svém mládí. Byl zajat a mučen kvůli své víře. Nakonec byl zabit ve věku pouhých 14 let, pravděpodobně během pronásledování křesťanů císařem Diocletianem v 3. století.

Svatý Pankrác žil ve městě Řím, které bylo v té době centrem římské říše. Pankrác byl zde vězněn a nakonec byl zabit kvůli své víře. Jeho hrob se nachází v bazilice svatého Pankráce na kopci Janiculum v Římě, která je dodnes oblíbeným poutním místem.

 

Svatý Servác

Svatý Servác, také známý jako Servác z Milána, se narodil kolem roku 300 v dnešní Itálii. Byl uznávaným biskupem a je známý pro svou misijní činnost a péči o chudé a nemocné. Servác se aktivně zapojoval do křesťanské služby a stal se biskupem Milána. Přestože byl císařem Julianem Apostatou poslán do vyhnanství, po jeho smrti se mohl vrátit do svého biskupství. Zemřel kolem roku 384 a je považován za patrona města Milána.

Svatý Servác působil jako biskup v Miláně, významném městě v severní Itálii. Zde se věnoval pastorační službě, péči o chudé a nemocné. Většinu svého života strávil ve službě církvi v tomto městě.

 

Svatý Bonifác:

Svatý Bonifác, známý také jako Bonifác z Tarsu, se narodil v 3. století v dnešním Turecku. Byl slavným kazatelem a biskupem, který cestoval po mnoha městech a šířil křesťanství. Bonifác byl pronásledován kvůli své víře a nakonec byl zajat a mučen. Podle legendy byl umučen náhřechem ve věku přes 100 let během pronásledování křesťanů za vlády císaře Trajána.

Svatý Bonifác pocházel z Tarsu, což je dnešní město v Turecku. Putoval mnoha městy a šířil křesťanství. Nakonec byl zatčen a mučen v Římě, kde byl popraven.

 

Tři zmrzlí, svatí Pankrác, Servác a Bonifác, jsou významnými postavami křesťanské historie. Jejich hrdinství, oddanost a víra je připomínána dodnes. Pankrác, Servác a Bonifác ukázali svou neochvějnou oddanost Bohu v době pronásledování křesťanů a jejich příklad inspiroval mnoho dalších.

 

Svátek Tří zmrzlých 

se slaví 12. května, což je období, kdy bylo tradičně očekáváno poslední jarní namrzání. Podle lidového povědomí bylo předpokládáno, že po tomto svátku by mělo být zřídka nebo vůbec žádné namrzání, a tedy teplé počasí by mělo převládat. To bylo spojováno s oslavou příchodu jara a teplejšího období.

Říkalo se, že ještě 14. května mohl člověk zmrznout ale potom už je mrazíkům konec. 

Toto spojení mezi svátkem Tří zmrzlých a počasím se však řídí spíše folkloristickými a tradičními představami než přesnými meteorologickými fakty. Je třeba si uvědomit, že počasí je proměnlivé a nemůže být pevně vázáno na konkrétní datum či svátek.

V dnešní době to až tak neplatí, přece jenom klima se otepluje a často ranní mrazíky končí už v dubnu. Během 19. i 20. století ale opravdu až do května v noci a ráno mrzlo. Navíc dříve mnohem více záleželo na efektivnosti zemědělství a pěstitelství, byla na tom postavena prosperita celé oblasti. Proto se tyto dny tradičně striktně sledovaly.

V některých oblastech a lidové víře existuje spojení mezi svátkem Tří zmrzlích a svatou Žofií. Například ve střední Evropě, zejména v Česku, se traduje, že po svátku Tří zmrzlých přichází svatá Žofie a přináší s sebou teplé jarní počasí. Tato pověra vychází z představy, že Žofie je patronkou dobrého počasí a ochránkyní proti mrazu.

 

Pranostiky:

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Pan Serboni pálí stromy.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

Pankrác Urban bez deště - hojnost vína.

Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Žofie vína upije.

Svatá Žofie políčka často zalije

Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz