Svatá Markýta hodila srp do žita

Na červenec a srpen jakožto na prázdniny se netěší jen děti a učitelé ale také zemědělci. Nastává vrchol sezóny – žně. Musí se uklidnit to, co se zaselo. Asi všichni známe pranostiku – Svatá Markýta hodila srp do žita. Tato pranostika naznačuje začátek sklizně zemědělských plodin – všichni mají plné ruce práce a když počasí přeje jde to všechno hezky za sebou – louky už jsou sklizené začíná se na polích. V dnešním článku se dočtete, kdo byla svatá Markéta a jak takové žně dříve probíhaly.

Svatá Markéta

Svatá Markéta pocházela z maloasijského města Antiochia. Žila v 3. století našeho letopočtu. Její jméno pochází však z Orientu a znamenalo perla. Dodnes není jasné, jestli její osoba není jen vymyšlená. Byla to dcera pohanského kněze a tajně se měla stát křesťankou, což ji samozřejmě dostalo do konfliktu s jejím otcem – pohanským knězem. Ten ji vyhnal z domu a uložil jí pást ovce v horách. Na horských pastvinách se dívka setkala se svým nápadníkem. Ten se do ní zamiloval a snažil se ji odvést od křesťanské víry, nejprve po dobrém ale když ho odmítla tak ji udal jako křesťanku. Někde se setkáme i s verzí, že ji jako křesťanku udal její otec. Následovalo mučení, které však její přesvědčení nezměnilo, navíc se její rány vždy zacelily. Ke konci 3. století našeho letopočtu byla sťata mečem. Těsně před smrtí slíbila, že těhotným ženám, které se k ní budou modlit zajistí, aby jejich děti přišly na svět v pořádku. Tím se svatá Markéta zařadila mezi takzvaných 14 svatých pomocníků. Tito svatí před smrtí prosili Boha, aby směli pomoci každému, kdo je o to požádá. Mimo jiné mezi ne patří například sv. Jiří, sv. Kateřina, sv. Barbora nebo třeba sv. Kryštof. O některých z těchto svatých si můžete přečíst v naší rubrice Blog a recepty v souvislosti třeba s vánočními tradicemi. 

Legendy o sv. Markétě

Podle legendy se statečné křesťance zjevil v žaláři Ďábel v podobě draka. Dostalo se ji poté i přívlastku drakobijec, stejně jako sv. Jiřímu. Drak se dívce snažil pomoci, ale ona jeho lest prokoukla. Vzteklý drak dívku spolkl, ale protože ho Markétiny dlouhé vlasy dusily, musel ji opět vyplivnout. To učinilo z Markéty patronku těhotných a rodících žen. Díky intermezzu líčícího boj statečné dívky s drakem se však Markéta stala patronkou žen ve chvíli jejich největší životní zkoušky, při porodu. Při těžkých porodech se svaté Markétě obětovala svíčka. Dokud hořela, věřilo se, že je žena chráněná.

Žně

V polovině července vrcholí celoroční dřina na polích. A ani v dřívějších dobách tomu nebylo jinak. Žně bývaly svátkem pro celou vesnici. Dnes už nás taková dřina naštěstí nečeká. Přesto, že zemědělci nemají lehkou práci rozhodně se to nedá srovnávat s náročnými podmínkami našich předků.

Jako patronka plodnosti dohlížela svatá Markéta také na polní a jiné plodiny, jejichž sklizeň provázelo hodně dřiny a potu. Do žní se zapojil každý, kdo měl zdravé ruce a nohy.

Ženci – lidé najatí na sklizeň odcházeli do pole hned za ranního úsvitu, dokud slunce ještě nemělo takovou sílu, zůstávali tam však až do jeho západu a to je co říci. Představte si být celý den na poli a dřít, obzvlášť když jsou dny nejdelší v roce. Odpočinout si mohli jen během svačiny nebo broušení nástroje. Odpočinek se dostavil až po žních, protože pokud počasí přálo byli na poli zas druhý den s východem slunce. Těžkou práci si ulehčovali třeba zpěvem. Zprvu se na sklizeň používali srpy později kosy. Ženy pracovaly s hráběmi. Obilí se kladlo po hrstech a dělali se z něj snopy.

Věděli jste, že… 

… se musela na konci dne zabrousit kosa, aby čert nevěděl, co se sekalo?

…když byl některý klas kvetoucí znamenalo to hlad pro celý kraj?

…když byl klas dvojitý nabude obilí na ceně? A že když se tento klas protáhne miminku skrz prsty bude mít velké štěst?

…když se při první sklizni blížila bouřka, všichni se vrhli k zemi a věřili, že je celý rok nebude bolet v kříži?

… když se vezlo obilí z pole, zastavilo se u prvního zdroje vody, hospodář vzal tři klasy a namočil je ve vodě, aby mu obilí ve vodě neshořelo?

… při cestě z pole nesměl hospodář celou cestu promluvit, aby ochránil obilí před hlodavci?

… karbaníci si brali hrst obilí domů a dávali si ji pod polštář, aby jim sny co se jim budou zdát prozradili jejich budoucí výhru?

Pranostiky

Svatá Markyta hodila srp do žita.

Svatá Markyta vodí žence do žita.

Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.

Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz